top of page

Go Big Conservatives Group

Public·11 members
Ion Zidarescu
Ion Zidarescu

Telefonkatalog Eskilstuna 1938


Telefonkatalog Eskilstuna 1938
Telefonkatalogen var ett viktigt kommunikationsmedel i det tidiga 1900-talets Sverige. Den innehöll namn, adresser och telefonnummer till personer, företag och organisationer i en viss stad eller region. Telefonkatalogen var också en källa till information om stadens historia, kultur och samhällsliv. I den här artikeln ska vi titta närmare på telefonkatalogen för Eskilstuna från 1938.


Eskilstuna - en industri- och kulturstad
Eskilstuna är en stad i Södermanland som har en lång och rik historia som industricentrum. Redan på 1600-talet började staden utveckla sin metallindustri, som senare blev känd för sina produkter inom bland annat vapen, verktyg, cyklar och motorer. Eskilstuna var också en av de första städerna i Sverige som fick elektricitet, spårväg och telefon.


DOWNLOAD: https://urluso.com/2w3xPA


Men Eskilstuna var inte bara en industristad, utan också en kulturstad. Här fanns flera teatrar, biografer, bibliotek, museer och föreningar som bidrog till stadens kulturella liv. Bland de kända personer som hade anknytning till Eskilstuna kan nämnas författaren Pär Lagerkvist, konstnären Carl Milles, skådespelaren Ingrid Bergman och sångaren Eddie Meduza.


Telefonkatalogen från 1938
Telefonkatalogen från 1938 är ett intressant dokument som ger oss en inblick i hur Eskilstuna såg ut och fungerade för drygt 80 år sedan. Katalogen består av två delar: en alfabetisk del och en klassificerad del. Den alfabetiska delen listar namn, adresser och telefonnummer till personer, företag och organisationer i bokstavsordning. Den klassificerade delen grupperar samma uppgifter efter olika kategorier, såsom yrken, branscher, myndigheter, föreningar och så vidare.


Katalogen innehåller också flera sidor med reklamannonser från lokala företag och verksamheter. Dessa annonser ger oss en bild av vilka produkter och tjänster som erbjöds i Eskilstuna på den tiden, samt vilka trender och stilar som var populära. Många av annonserna är vackert illustrerade med bilder och typsnitt som speglar 1930-talets estetik.


En annan spännande aspekt av telefonkatalogen är att den innehåller flera sidor med information om stadens styrning, undervisning, sjukvård, kommunikationer och andra samhällsfunktioner. Här kan vi läsa om stadens borgmästare, rådmän, polischef och brandchef, samt om stadens skolor, sjukhus, apotek, postkontor, järnvägsstationer och spårvagnar. Vi kan också se vilka tidningar som utgavs i Eskilstuna, vilka radiostationer som sändes därifrån och vilka biografer som visade filmer.


Varför är telefonkatalogen intressant?
Telefonkatalogen från 1938 är inte bara ett praktiskt hjälpmedel för att hitta telefonnummer, utan också ett historiskt dokument som berättar mycket om Eskilstunas historia, kultur och samhälle. Genom att studera telefonkatalogen kan vi få en bättre förståelse för hur livet var i Eskilstuna på 1930-talet, vilka människor som bodde och verkade där, vilka verksamheter som fanns där och vilka utmaningar och möjligheter som staden stod inför. Telefonkatalogen är också ett värdefullt källmaterial för släktforskare, lokalhistoriker, studenter och andra intresserade som vill veta mer om Eskilstunas förflutna.


Hur kan man ta del av telefonkatalogen?
Telefonkatalogen från 1938 finns tillgänglig på flera sätt för den som vill ta del av den. Ett sätt är att besöka Eskilskällan, som är en del av Eskilstuna stadsbibliotek. Där finns telefonkatalogen i pappersform, samt flera andra adresskalendrar över Eskilstuna från olika år. Man kan också söka i arkivet på Eskilskällans hemsida, där man kan hitta digitaliserade versioner av telefonkatalogen och andra adresskalendrar. Ett annat sätt är att lyssna på en ljudversion av telefonkatalogen, som har skapats av en användare på SoundCloud. Där kan man höra namn, adresser och telefonnummer upplästa med en syntetisk röst. Ett tredje sätt är att titta på en presentation av telefonkatalogen, som har gjorts av en användare på Sway. Där kan man se bilder och texter från telefonkatalogen, samt få en kort introduktion till dess innehåll och betydelse.


Oavsett vilket sätt man väljer att ta del av telefonkatalogen från 1938, så kan man vara säker på att få en spännande och lärorik upplevelse. Telefonkatalogen är ett unikt dokument som ger oss en möjlighet att resa tillbaka i tiden och upptäcka Eskilstunas historia, kultur och samhälle.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page